Natteravnenes Landskontor søger ny chef

Fonden for Socialt Ansvar, København

Har du mod på at stå i spidsen for et af Danmarks mest veletablerede frivillige sociale koncepter og brænder du for børn og unges tryghed i Danmark, så er dette måske et job for dig.

Natteravnene i Danmark er drevet af Fonden for Socialt Ansvar, som også driver en række andre frivillige sociale indsatser. Du kommer således til at være en del af et hus med stor erfaring og engagement inden for det frivillige sociale område, hvor vi arbejder målrettet på at bruge hinandens viden og kompetencer på tværs. Det vil derfor være en fordel, at du har erfaring fra det frivillige sociale område.

Vi arbejder altid på at få både det private erhvervsliv, det offentlige og civilsamfundet til at engagere sig og tage et medansvar i vores indsatser, hvorfor det er nødvendigt, at du ved siden af din store interesse for de frivillige og den praktiske hverdag ude i foreningerne også kan håndtere samarbejdet med offentlige og private partnere samt sponsorer/bevillingsgivere. Dette kræver en strategisk tilgang, som du sikkert har opøvet gennem din tidligere erfaring som leder.

Alle frivillige sociale initiativer skal i dag rejse penge til sig selv, og det er en stadig mere krævende opgave. Derfor skal du også have lyst til at tage livtag med den mere forretningsmæssige udvikling af Natteravneindsatsen og det er derfor en fordel, at du har erfaring med fundraising og herunder gerne strategiske partnerskaber.

Du skal arbejde med konceptet fra flere vinkler:

 1. Som frontfigur for Natteravnebevægelsen i Danmark.
 2. Som synlig sparringspartner, motivator og bindeled mellem landsorganisationen og de frivillige og herunder primært lokalforeningernes formænd samt vores seniorinstruktører.
 3. Som personaleleder for Natteravnekontorets medarbejdere i Fonden for Socialt Ansvar.
 4. Som strateg både i forhold til Natteravnekonceptet og i forhold til Fonden for Socialt Ansvar, hvor du indgår i ledergruppen.
 5. Som fundraiser således at du med rettidig omhu sikrer sekretariatets drift og dermed Natteravnenes fremtid.
 6. Som driver – vi søger ikke en sekretariatsleder som ønsker at revolutionere Natteravnekonceptet, men derimod én, som med respekt for indsatsens DNA kan være med til at videreudvikle og udbrede kendskabet til Natteravnene og i samme åndedrag kan både fastholde og tiltrække nye frivillige og nye samarbejdspartnere.

Stillingen er normeret til fuld tid.


Din daglige arbejdsplads vil være i København, men da Natteravneindsatsen er landsdækkende skal du være forberedt på en del kørsel rundt omkring i landet samt ind imellem eftermiddags-, aften- og weekendarbejde i forbindelse med de frivilliges møder osv. 

Du skal være indstillet på både ledelsesmæssigt og praktisk arbejde, og du skal have grundlæggende forståelse for, at Natteravnene i Danmark er drevet af ildsjæle både ude lokalt og på Landskontoret. Derfor er det nødvendigt, at også du er en ildsjæl, samt at dit hjerte banker for Natteravnene.

Send venligst CV samt ansøgning til Adm. direktør i Fonden for Socialt Ansvar Thit Aaris-Høeg senest den 23. maj 2016 på thit@socialtansvar.dk.

Der afholdes jobsamtaler tirsdag og fredag i uge 23.


Fakta om Natteravnene

 • Natteravnene drives af Fonden for Socialt Ansvar
 • Natteravnene blev stiftet i 1998, som en frivillig landsdækkende social organisation.
 • Mere end 30.000 frivillige har deltaget siden starten, heraf er ca. 4.000 aktive i dag.
 • Natteravnene gennemfører ca. 50.000 vandringer om året.
 • Natteravnene er uafhængige af køn, alder, religion, politik og etnisk oprindelse.
 • Natteravne-ideen kan beskrives som et franchise-koncept til frivillige, som på lokalt plan ønsker at medvirke til at skabe tryghed – især for børn og unge, gennem en ansvarlig, omsorgsfuld og forebyggende synlig tilstedeværelse i det offentlige rum, uden fysisk indgriben.
 • Natteravnenes primære samarbejdspartnere er p.t. TrygFonden, Tuborgfondet og DSB.