Natteravnenes lokalforeninger

Lokalforeningerne er kernen i indsatsen, og drives af en bestyrelse/styregruppe, der med ansvar overfor generalforsamlingen efterlever samarbejdsaftalen med Fonden for Socialt Ansvar.

Med Natteravnenes Landssekretariat og flere offentlige myndigheder som "fødselshjælpere", etablerer interesserede frivillige en lokalforening, hvor ansvarlige voksne på frivillig basis, planlægger og gennemfører vandringer på dage, tidspunkter og steder, hvor foreningen finder det relevant.

Lokale Natteravneforeninger tilslutter sig konceptet gennem en samarbejdsaftale, samt  tilhørende standardvedtægter, med Fonden for Socialt Ansvar. Du kan læse mere om samarbejdsaftale og standardvedtægter her.
De lokale foreninger finder selv midler til egen drift. Det sker fortrinsvis i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Nedenfor et kort, der skulle vise en oversigt over alle lokalforeningerne, samt link til kontaktoplysninger. En Google opdatering har desværre fjernet denne mulighed. Vi arbejder på en løsning og takker for tålmodigheden. Indtil da - giv os venligst et ring vi hjælper med oplysningen.