Bidragsydere og andre samarbejdspartnere

Nedenstående har støttet den landsdækkende indsats, som Sekretariatet står for, med løbende bidrag efter eget valg, eller kontante gaver i form af engangsbeløb eller materialer til den løbende drift eller med arv.

DSB
Har indgået en aftale om frirejser med tog for Natteravne på vandring. Det betyder at Natteravnene i hele landet bliver mere mobile uden ekstra udgift for foreningerne i forbindelse med de almindelige vandringer, og ved enkelte større arrangementer.

Til DSBs hjemmeside

ARRIVA
Har indgået en aftale om frirejser med bus og tog for Natteravne på vandring. Det betyder at Natteravnene i ARRIVAs område bliver mere mobile uden ekstra udgift for foreningerne i forbindelse med de almindelige vandringer, og ved enkelte større arrangementer.

Til ARRIVAS hjemmeside

 

DSBs kursuscenter - Knudshoved
Man kan opnå særlige gode priser, hvis man oplyser at man har relationer til Natteravnene. Kontakt evt. Sekretariatet for mere info.

Til Knudshoveds hjemmeside

FynBus
Har indgået en aftale om fribefordring af Natteravnene i forbindelse med deres vandringer. Det betyder at Natteravne i hold på tre rejser gratis med bus når de er på almindelige vandringer.

Til FynBus' hjemmeside

Lokalbanen A/S
Har indgået fribefordringsaftale med foreningerne i Halsnæs kommune, Hillerød kommune samt Gribskov kommune i forbindelse med deres vandringer. Det betyder at Natteravne i hold på tre rejser gratis med Lokalbanen når de er på almindelige vandringer.

Til Lokaltogs hjemmeside

Metroselskabet
Har indgået en aftale om fribefordring af Natteravnene i forbindelse med deres vandringer. Det betyder at Natteravne i hold på tre rejser gratis med metrotog når de er på almindelige vandringer.

Til Metroselskabets hjemmeside

Midttrafik
Har indgået en aftale om frirejser med busser og Lemvigbanen samt på Odderbanen, dog kun på strækningen Aarhus-Odder. Aftalen gælder ikke på Grenaabanen. Det betyder at Natteravnene i Midttrafiks område bliver mere mobile uden ekstra udgift for foreningerne i forbindelse med de almindelige vandringer, og ved enkelte større arrangementer.

Til Midttrafiks hjemmeside

MOVIA
Har indgået en aftale om frirejser med bus for Natteravne på vandring. Det betyder at Natteravnene i MOVIAs område bliver mere mobile uden ekstra udgift for foreningerne i forbindelse med de almindelige vandringer.

Til MOVIAs hjemmeside

Carlsberg Danmark A/S
Carlsberg har været hovedsamarbejdspartner fra maj 2014 til starten af 2016, hvor aftalen er udløbet. Bryggeriet Carlsberg er mest kendt for sin støtte til kulturen, fodbold og andre sportsgrene. Men de er også en social ansvarlig virksomhed, som støtter aktiviteter med et socialt og forebyggende indhold. Natteravnene og Carlsberg samarbejder stadig fx. i forbindelse med J-dag.

Til Carlsbergs hjemmeside

Nejstgaard og Vetlov
Forestår Landssekretariatets og Fondens revisorfunktioner på ideelt grundlag.

Til Nejstgaard og Vetlovs hjemmeside

Nordjyllands Trafikselskab
Har indgået en aftale om frirejser i Nordjylland gældende i NT’s busser og Nordjyske Jernbaners tog for Natteravne på vandring. Det betyder at Natteravnene i Nordjyllands Trafikselskabs område bliver mere mobile uden ekstra udgift for foreningerne i forbindelse med de almindelige vandringer, og ved enkelte større     arrangementer.

Til Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside

Det Kriminalpræventive Råd
Vi samarbejder på flere forskellige områder og på tværs af indsatserne i Fonden for Socialt Ansvar.

Til DKR hjemmesiden

Rotary
Rotary er en af Natteravnenes betydningsfulde samarbejdspartnere gennem flere år. Sammen arbejder Rotary klubber, Rotary International og The Rotary Foundation for at få varige forbedringer i vores samfund og i hele verden.

Læs mere om Rotary

MC Donald
Natteravnene kan gå ind på McDonald’s restauranter over hele landet og få stillet sulten uden beregning, når de går ud i nattelivet og skaber tryghed hos de unge.

Til MC Donald's hjemmeside

Kondomland
Kondomland sponsorerer de foreninger, som har valgt at have kondomer med på deres ture.

Til Kondomlands hjemmesiden

SYDTRAFIK
Har indgået en aftale om frirejser med bus og med Vestbanen for Natteravne på vandring. Det betyder at Natteravnene i SYDTRAFIKs område bliver mere mobile uden ekstra udgift for foreningerne i forbindelse med de almindelige vandringer, og ved enkelte større arrangementer.

Til SYDTRAFIKs hjemmeside

Bornholms trafikselskab (BAT)
Har indgået en aftale om frirejser med bus for Natteravne på vandring. Det betyder at Natteravnene i BATs område bliver mere mobile uden ekstra udgift for foreningerne i forbindelse med de almindelige vandringer.

Til BATs hjemmeside

winkwink 
Winkwink sponsorerer de foreninger, som har valgt at have kondomer med på deres ture.

Til winkwink's hjemmeside

Sinful
Sinful sponsorerer de foreninger i det jyske, som har valgt at have kondomer med på deres ture.
Kondomer er ikke en del af Landssekretariatets standardpakke til foreningerne.
Ej heller en del af Natteravnenes koncept.

Til Sinful hjemmeside

HUSET
HUSET i Middelfart tilbyder alle Natteravneforeninger at låne et lokale med op til 10 personer, uden beregning, til afholdelse af Netværksmøde, Seniorinstruktørmøde, bestyrelsesmøde, generalforsamling eller hvad der nu skal afholdes. Forplejning afregnes. For mere info kontakt Landssekretariatet.

Til HUSET's hjemmeside

Sexnetto
Sexnetto sponsorerer de foreninger, som har valgt at have kondomer med på deres ture.

Til Sexnetto's hjemmeside

Scandlines Helsingborg - Helsingør

Natteravnene har indgået aftale og fribefordring på Scandlines færger Helsingborg/Helsingør overfarten.

Til Scandlines hjemmeside

MyPressWire

MyPressWire har stillet deres platform gratis til rådighed for Natteravnene.
Med MyPressWire kan vi sørge for, at vores pressemeddelelser bliver sendt korrekt ud. 
Vi kan derfor nemmere sikre, at Natteravnenes budskaber spredes og når ud til de rigtige mennesker. 

Til MyPressWires hjemmeside

           

Bidragsydere i 2016

 • Det Warburgske Legat
 • Vemmetofte Kloster
 • Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond
 • Civilingeniør HC Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond
 • Fondation Juchum
 • Aase og Ejnar Danielsens Fond
 • Charii - Show You Care
 • Det Arnestedske FamilieFond
 • Direktør Curt Stenders Mindefond
 • Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond
 • Fonden af 1982
 • Jan Sigvert
 • Linje Kommunikation
 • Norstat Danmark
 • Ragnhild Bruuns Fond
 • Skt. Johanneslogen Frederik VII
 • Solar Fonden af 1978

Herud over har Sekretariatet også modtaget donationer fra Partnerbidrag, Tips-og Lotto, anonyme donationer samt en lang række af Natteravneforeningerne.

Bidragsydere i 2015

 • Arriva (Donation fra medarbejdere)
 • Asta og Jul. P. Justesens Fond
 • Bodil Pedersen Fonden
 • Børge Nielsen og Max Wonsylds Fond
 • Carlsen - Langes Legatstiftelse
 • Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond
 • Danmarks Fonden
 • Danske Banks Fond
 • Det Arnstedske Familiefond
 • Det Warburgske Legat
 • Dorte, Enid og Viggo Carstensens Fond
 • Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond
 • Favrskov Ungdomsskole
 • FL Smidth Gavefond
 • Fondation Juchum
 • Georg og Johanne Harders Legat
 • Henry og Mary Skovs Fond
 • Jens Christian Hansen
 • Kjerulf & Partnere
 • Maja's Selskabsdinner
 • Margrethegaardens Legat
 • Medarbejderne hos Arriva
 • Metro-Schrøder Fonden
 • Norstat danmark
 • Oda & Hans Svenningsens Fond
 • Otto og Gerda Bings Mindelegat
 • Ragnhild Bruuns Fond
 • Revisionsfirmaet Nejstgaard & Vetlov
 • Sct. Johanneslogen Frederik VII
 • Seniorsocialrådgiverne – København V
 • Show You Care
 • Søs Fenger - fra "Hvem vil være millionær"
 • Toubro-Fonden
 • Toyota-Fonden
 • Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
 • Velfærds –og Forskningsfonden for pædagoger

Herud over har Sekretariatet også modtaget donationer fra Partnerbidrag, Tips-og Lotto, anonyme donationer samt en lang række af Natteravneforeningerne.

Kommunerne
Kommunerne er en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med starten af nye foreninger og i den efterfølgende daglige drift.

Lions Danmark
Som gennem en landsdækkende hensigtserklæring støtter mange Lions klubber de lokale Natteravne foreninger.

Politiet
I forbindelse med starten af foreningerne medvirker politiet med en orientering om politiets virke og ansvar og ikke mindst med gode råd til de nye Natteravne.

SSP-Samrådet
SSP-folk landet over er de lokale Natteravneforeningers nærmeste samarbejdspartnere. Derfor er det naturligt at Sekretariat samarbejder med SSP-Samrådet på landsplan.

Staten
Natteravnene samarbejder med Velfærdsministeriet, Integrationsministeriet og Biblioteksstyrelsen.