Natteravnene i Hornslet inviteret til
Projekt ”Den gode fest – en aften fuld af liv”

I samarbejde med Ungdomsskolen, SSP i Syddjurs Kommunen, Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse arrangerede SSP fem aftener i oktober på forskellige folkeskoler i kommunen, hvor unge fra 8.-9. årgang og deres forældre var inviteret til ”fest”.

Under høj musik og lysshow var der fokus på, hvordan den alkoholfrie fest kunne være en god og tryg oplevelse, og efterfølgende bød unge fra DEMO-rådet både forældre og elever op til debat i hver deres lokale. Her blev der med udgangspunkt i materiale fra ”Fuld af liv”-kampagnen drøftet alkoholkultur, alko-holdninger og dilemmaer.

Aftenen sluttede med teaterstykket 4,1 promille – et stærkt og tankevækkende stykke baseret på virkelige historier, som blotlagde mange dilemmaer og nok også fik skubbet lidt til både de unge og forældrenes holdninger til alkohol. Efter den afsluttende debat gik alle hjem en god oplevelse rigere.

Grete Ølgaard, Formand for Natteravnene i Hornslet fortæller: ”Vi er utroligt glade for samarbejdet med SSP som blandt andet inviterer os til forældremøder og nu også dette spændende arrangement. Vi er i løbende kontakt med SSP-koordinatoren, som briefer os om hendes kendskab til, hvad der foregår blandt byens unge. Og vi mødes også til større begivenheder som vores årlige Rosenholmfestival”.

Natteravnenes i Hornslet deltog i arrangementerne i Hornslet og Rønde, mens naboforeningen fra Ebeltoft var med til fest i Rosmus. Arrangementet var en rigtig god lejlighed til at tale om Natteravnenes arbejde og få en god snak med både de unge og deres forældre.

Fakta:
DEMO-Projektet i Syddjurs kommune er sat i værk for at fremme de unges interesse for demokrati, lokalpolitik, unge-involvering samt det aktive medborgerskab.

Læs mere om kampagnen på www.fuldafliv.dk