Natteravnene var med til at ”puttefesten” i Ulvedalene blev
tryg for de unge

Traditionen tro samles alle elever fra de Nordsjællandske gymnasier i Dyrehaven for at byde de nye 1. g’ere ”putterne” velkommen. Det er en hyggelig og sjov dag med en masser glade unge mennesker i højt humør. For de langt de fleste handler dagen om at møde nye mennesker på tværs af årgange og klasser, at skabe relationer på tværs af det enkelte gymnasium.

Det er en fest der hen over de sidste par år har udviklet sig til, at det ikke kun er gymnasier fra Nordsjælland men også fra gymnasier fra både syd og vest, der deltager i festlighederne. Arrangementet kulminerede i 2016 med at hele 10.000 unge mennesker festede i Dyrehaven, med alt det der kan følge med i den sammenhæng.
Selve arrangementet er sat i værk af de unge selv og promoveret via de sociale medier.

Natteravnene er med til at gøre dagen både tryg og sjov

”Vi vil gerne støtte op om at gymnasiestarten skal være en god oplevelse for de unge, og derfor er Natteravne ude i de gule jakker i Dyrehaven. Vi hjælper med til at de unge får en tryg og sjov fest, og vi oplevede i år at stemningen var god. Det er imponerende, at se hvor gode de unge er til at vise omsorg og hjælpe hinanden. ” siger Claus Staunstrup Nilsson, chef for Natteravnenes Landskontor.

Sådan kan forældre hjælpe de unge

Natteravnene opfordrer forældrene til at tale med de unge om, hvordan de kan få en god start på gymnasietiden - gerne uden alkohol, eller med en aftale om hvad og hvor meget, de unge drikker. Og sørge for altid at have en aftale med dem.

Tal med jeres teenagere om at:

  • de skal passe på sig selv og deres kammerater
  • de skal hjælpe hinanden og tage ansvar, så ingen gør noget dumt
  • de følges, så ingen går alene, når de skal hjem
  • de holder mobilen åben, så de kan komme i kontakt med deres forældre.