Natteravnene 20 år og stadig flyvende

De hjertevarme og omsorgsfulde Natteravne, der passer på vores børn og unge i nattelivet, fylder den 6. marts i år rundt. 20 år er det blevet til. En enestående social indsats, der nu i hele 2 årtier har været tilstede og skabt tryghed og omsorg for børn og unge, der hvor de færdes alene i nattelivet uden mor og far.

Det begyndte i forsikringsvirksomheden Skandia, der som noget unikt på det tidspunkt, ønskede at tage et socialt ansvar, stærkt inspireret af Natteravnene i Norge og Sverige. Man valgte at begynde i Helsingør, pga. den tætte forbindelse til Helsingborg i Sverige. I Helsingør greb Borgmesteren, politiet og SSP med det samme idéen, og de første Natteravne var på gaden den 6. marts 1998. Kort efter kom Randers med, og derfra gik det stærkt.

Hvorfor, hvordan og for hvem
Natteravnene, der er en del af Fonden for Socialt Ansvar, er i dag ca. 4000 frivillige fordelt på 144 foreninger i hele Danmark samt på Grønland og Færøerne. Natteravnene er ansvarlige voksne med overskud, der er tilstede for de unge, hvis de har brug for hjælp – eller bare nogle at tale med. De går ture i nattelivet og ved store events for de unge. De går altid sammen 3 og 3 iført de ikoniske gule jakker. Indsatsen er opbygget som et franchise-koncept, hvor alle foreninger efterlever de samme 5 gyldne regler.

Gør en forskel
I KORA rapporten fra 2013, fortæller de unge og deres forældre, at de ser Natteravnene som ”at have en ekstra ven med i byen”.

Samtidig har de mange tusinde frivillige gennem årene oplevet, at de unge opfører sig meget bedre end deres rygte. Siden starten i 1998 har Natteravnene trøstet i kærestesorger, reddet folk fra at drukne, hjulpet selvmordskandidater væk fra veje, togskinner og broer, hjulpet folk som er kommet til skade eller blot skulle have hjælp til ét eller andet, samt forebygget en masse potentielle voldssituationer – ofte i forbindelse med beruselse.

Vi har også kunnet måle et mærkbart fald i anmeldelse af hærværk på op mod 50 % i flere politikredse, efter Natteravnene begyndte deres vandringer. Mindsket gadevold m.m. har været en positiv sideeffekt af Natteravnenes tilstedeværelse, hvilket pressen har fremhævet hundredvis af gange. Men det er primært hjælp til, og omsorg for, udsatte børn og unge, der er Natteravnenes mission.

Fremtiden for de gule jakker 
Natteravnene er ikke støttet af offentlige midler på landsplan men ene og alene afhængige af midler fra erhvervslivet og fonde. Den største støtte gives i dag af de 3 store erhvervspartnere; DSB, Tuborgfondet, og TrygFonden, der alle har støttet med midler til drift af den landsdækkende indsats. Mange andre fonde har støttet specifikke indsatsområder med øremærkede donationer.

Fremtidens indsats kræver flere erhvervspartnere, der vil være med til at udvikle og støtte Natteravnenes landsdækkende arbejde med drift af hjemmesider og intranet, support til de lokale foreninger, oprettelse af nye foreninger, hvervning, uddannelse af Natteravne, materialer, landsmøder etc.
Som strategisk erhvervspartner, har man mulighed for at sætte sit præg på indsatsen via en fast plads i Natteravnenes styregruppe.

20 år med Natteravnene 
I år fejrer Natteravnene 20 års jubilæum. Festlighederne begynder den 6. marts 2018 i Helsingør, der hvor det hele startede. Fejringen vil forsætte året ud med små og store events landet over. Der vil være en markering på Folkemødet på Bornholm i juni, Nordisk Natteravne Dag i september og en intern fejring af alle de frivillige til Landsmødet i november.

Natteravnene glæder sig til de næste 20 år i selskab med Danmarks ungdom!

Kilde: Kora rapporten – findes på www.natteravnene.dk/Resultater/Material