De 5 Gyldne Regler

Danmarks Natteravne optræder med ens adfærd og etik hvilket blandt andet en grundtræning og løbende dialog sikrer. Natteravnenes indsats er grundlæggende funderet i De 5 gyldne regler:

1.
Natteravnene er synlige og observerer, de blander sig aldrig fysisk i uroligheder o. lign. - men tilkalder professionel hjælp om fornødent.

2.
Natteravnene går altid i hold på tre i den karakteristiske gule beklædning. Helst med deltagelse af begge køn og forskellig baggrund, også etnisk.

3.
Natteravnene færdes altid i det offentlige rum (på gaden, i bus eller tog)- aldrig inde, hvor de unge morer sig, i ungdomsklubber, værtshuse, diskoteker.

4.
Natteravnene giver sig tid til at lytte og tale med børn og unge (på de unges initiativ), men uden at yde egentlig rådgivning. Det overlades efter situationen til professionelle i det lokale netværk eller de unges forældre, familie og bekendte.

5.
Natteravnene hjælper "forulykkede" børn og unge - helst gennem deres venner og familie. Holdet følger ikke nogen hjem alene og låner aldrig penge ud.

Natteravnene optræder aldrig som lokalt vagtværn eller lignende...!

Natteravne påtager sig hverken politimæssige- eller professionelle sociale opgaver, og Natteravnene har ingen særlige beføjelser, men stor gennemslagskraft alene ved deres tilstedeværelse.
De unge udtrykker det således; Natteravnene er som at have en ekstra ven med i byen!