Hvem kan være Natteravn?

Indsatsen udføres af ganske almindelige frivillige voksne, der helt uafhængig af baggrund vælger at tage et medansvar for trygheden blandt børn og unge. Ved altid at gå i hold på tre i det offentlige rum og bære Natteravnenes karakteristiske gule jakker, er Natteravnene meget synlige og tilgængelige for en snak med de unge, der selv ønsker at tale med Natteravnene.

Alle ansvarlige voksne, der er indforstået med at efterleve konceptets regelsæt, har en pletfri Børneattest og som mindst deltager på foreningens hold et par gange om året, eller som på anden måde er aktive, kan blive Natteravn. Den frivilliges erhverv må dog ikke være i uoverensstemmelse med efterlevelse af konceptet.

Natteravnene er forældrenes forlængede arm i det offentlige rum, hvor de frivillige alene er til stede som medmennesker og samtidig afspejler det omkringliggende samfund, helt uafhængig af:

Alder

Vi anbefaler at en Natteravn er fra 20 år og op...de fleste er forældre med teenagere, men det er ikke noget krav, at man har børn. En anden stor gruppe er bedsteforældre og pensionister. Dertil kommer et samarbejde med Ældre Sagen, som tilbyder deres frivillige at være Natteravne og gå ture i dagtimerne på hverdage.

Der er også generel opmærksomhed på Natteravnenes vandringer som sund motion, der kan forebygge livsstilssygdomme samtidig med at man udfylder en vigtig lokal social opgave.

Køn

Natteravnene er nogenlunde ligeligt fordelt på mænd og kvinder, og holdene på tre er som udgangspunkt planlagt således, at der mindst er én kvinde på holdet.

Uddannelse

Natteravnene stiller ikke krav om, at de frivillige har en uddannelse, udover træningen (læs mere her) i det at være Natteravn. Alle kan være med - offentligt som privat ansat.

Politik:

Natteravnene arbejder uafhængig af partipolitik, og rummer frivillige af enhver politisk observans. Flere er politisk aktive - på alle niveauer i samfundet.

Religion

Natteravnene har alene et humanitært budskab, og rummer således både personer som er ateister og folk fra de fleste trosretninger. Danske som nydanske.

Sprog

Natteravnene taler dansk. Men frivillige med anden etnisk baggrund end dansk er naturligvis meget velkommen.

De vigtigste informationsmaterialer er udarbejdet på flere sprog, bl.a. for at kunne informere tilflyttere om initiativet, så både børn og voksne kender Natteravnenes formål – og de voksne kan deltage og blive integreret i et nyt personligt netværk.

Arbejdsevne

Natteravnene rummer frivillige med handicap og nedsat arbejdsevne, som tilpasser deres indsats som Natteravn efter deres fysiske og psykiske forudsætninger.

Flere arbejdsløse og borgere på invalide- eller førtidspension har således fundet nyt indhold i deres tilværelse gennem denne humanistiske indsats.

Tid

Natteravnene kan deltage i det omfang de har lyst og deres fritid tillader det. Normalt deltager folk i vandringer 1-2 gange i kvartalet og er i gennemsnit med i 3 år. Flere gør dog det at være Natteravn til en livsstil og er med i mange år. Det er ingen kvalitet i sig selv, at gå mange ture, men at få flest mulige til at gå enkelte gange.

Børneattest

Natteravnene skal have en pletfri Børneattest, som rækker 10 år tilbage.

Andet

Natteravnene har også formået at integrere frivillige, som har haft en uheldig fortid, og derfor ofte mangler lokalt netværk. Det er f.eks. tidligere misbrugere og tidligere småkriminelle, der kan medvirke administrativt, men normalt ikke går i de gule jakker.  Folk med ry for vold vil hverken kunne indgå som aktive eller passive frivillige Natteravne.

Fakta om Natteravnene

Det danske Natteravne-koncept er udviklet i Natteravnenes Landssekretariat op til 1998, på basis af mange års erfaringer fra Sverige og Norge. Natteravnekonceptet er den frivillige verdens første franchise-lignende koncept, og bygger på et samarbejde mellem frivillige, private og det offentlige. Dertil kommer at konceptet er lavet bureaukratisk, nemt at komme med og nemt at komme ud af igen. Natteravnes motto lyder: Din indsats gør en forskel. Indsatsen er enkel og består grundlæggende af gå ture på tre til fire timer i det offentlige rum sammen med to andre ansvarlige voksne. Fem til seks gåture årligt rækker i langt de fleste tilfælde.

Danmark fik sine første Natteravneforeninger i Helsingør og Randers i 1998. I løbet af 1999 kom der Natteravne til i Holstebro, Næstved, Rønne, Esbjerg, Middelfart og Løgstør. Og derefter gik det slag i slag. Der er blandt andet etableret Natteravne i Grønland og på Færøerne.

Natteravnene er stiftet som landsdækkende social organisation, hvis Landsdækkende arbejde financierers af Fonden for Socialt Ansvar. Det er Fondens formål at yde støtte til aktiviteter, der kan fremme socialt ansvar hos virksomheder, institutioner og privatpersoner med henblik på at skabe tryghed i det offentlige rum. Fonden for Socialt Ansvar er formel ejer af alle rettigheder omkring Natteravnene. Det er Fonden for Socialt Ansvar (FSA), der gennem Natteravnenes Landssekretariat, gratis stiller konceptet og de tilhørende materialer og uddannelse til rådighed for de frivillige Natteravneforeninger. Fondens midler kommer fortrinsvis fra virksomheder, fonde, offentlige myndigheder samt via fradragsberettigede bidrag fra privatpersoner og arv.

Natteravnenes Landssekretariatets står for den overordnede drift, kommunikation, indsatser, tiltag og løbende råd samt vejledning til de lokale foreninger – herunder drift af hjemmesider og et årligt Landsmøde.