Styregruppen for Natteravnene 

Her på siden kan du se, hvem der sidder i styregruppen for Natteravnene.

Natteravnenes styregruppe

 
Thit Aaris-Høeg
Direktør, Formand
Fonden for Socialt Ansvar


     

     
Anne-Marie Skov
Bestyrelsesformand
Tuborgfondet


     

 
Aske Wieth-Knudsen
Underdirektør
DSB Produkt


 

           

      
Søs Fenger
Sanger


     

     
Rushy Rashid Højbjerg 
Journalist 


       

   
  Peter Giacomello
  Sekretariatschef
  Tuborg Fondet


    

              

         
   Tommy Laursen
   Politiinspektør
   Københavns Politi


        

        
   Claus Staunstrup Nilsson
   Sekretariatschef
   Natteravnene