Samarbejdsaftale og vedtægter

Natteravnekonceptet er den frivillige verdens første franchise-lignende koncept, som eksempelvis MC Donalds, Matas og Marcus tøjbutikker fungerer efter.

I Natteravnene er der dog ikke et vederlag til franchise ejeren, som er Fonden for Socialt Ansvar (FSA) – tværtimod dækker Fonden fællesudgifterne i konceptet.

Franchise konceptet er kendetegnet ved, at der indgår forskellige personer og forskellige lokaliteter, mens stort set alt andet er fastlagt på forhånd, for at gøre det let at forstå, samt let at være med i, og komme ud af igen.

FSA ejer Natteravnekonceptet og stiller som nævnt det franchise-lignende koncept gratis til rådighed for de frivillige, der vil benytte sig af det, under de givne forudsætninger.

På det formelle plan er der en Samarbejdsaftale, et sæt Standard vedtægter, De 5 gyldne regler, Spilleregler samt en Designmanual, som de lokale foreninger skal efterleve.

DOWNLOAD