Natteravnene 20 år og stadig flyvende

De hjertevarme og omsorgsfulde Natteravne, der passer på vores børn og unge i nattelivet, fylder den 6. marts i år rundt. 20 år er det blevet til. En enestående social indsats, der nu i hele 2 årtier har været tilstede og skabt tryghed og omsorg for børn og unge, der hvor de færdes alene i nattelivet uden mor og far.

Det begyndte i forsikringsvirksomheden Skandia, der som noget unikt på det tidspunkt, ønskede at tage et socialt ansvar, stærkt inspireret af Natteravnene i Norge og Sverige. Man valgte at begynde i Helsingør, pga. den tætte forbindelse til Helsingborg i Sverige. I Helsingør greb Borgmesteren, politiet og SSP med det samme idéen, og de første Natteravne var på gaden den 6. marts 1998. Kort efter kom Randers med, og derfra gik det stærkt.


Hvorfor, hvordan og for hvem

Natteravnene, der er en del af Fonden for Socialt Ansvar, er i dag ca. 4000 frivillige fordelt på 144 foreninger i hele Danmark samt på Grønland og Færøerne. Natteravnene er ansvarlige voksne med overskud, der er tilstede for de unge, hvis de har brug for hjælp – eller bare nogle at tale med. De går ture i nattelivet og ved store events for de unge. De går altid sammen 3 og 3 iført de ikoniske gule jakker. Indsatsen er opbygget som et franchise-koncept, hvor alle foreninger efterlever de samme 5 gyldne regler.


Gør en forskel
I KORA rapporten fra 2013, fortæller de unge og deres forældre, at de ser Natteravnene som ”at have en ekstra ven med i byen”.

Samtidig har de mange tusinde frivillige gennem årene oplevet, at de unge opfører sig meget bedre end deres rygte. Siden starten i 1998 har Natteravnene trøstet i kærestesorger, reddet folk fra at drukne, hjulpet selvmordskandidater væk fra veje, togskinner og broer, hjulpet folk som er kommet til skade eller blot skulle have hjælp til ét eller andet, samt forebygget en masse potentielle voldssituationer – ofte i forbindelse med beruselse.

Vi har også kunnet måle et mærkbart fald i anmeldelse af hærværk på op mod 50 % i flere politikredse, efter Natteravnene begyndte deres vandringer. Mindsket gadevold m.m. har været en positiv sideeffekt af Natteravnenes tilstedeværelse, hvilket pressen har fremhævet hundredvis af gange. Men det er primært hjælp til, og omsorg for, udsatte børn og unge, der er Natteravnenes mission.

 

Fremtiden for de gule jakker
Natteravnene er ikke støttet af offentlige midler på landsplan men ene og alene afhængige af midler fra erhvervslivet og fonde. Den største støtte gives i dag af de 3 store erhvervspartnere; DSB, Tuborgfondet, og TrygFonden, der alle har støttet med midler til drift af den landsdækkende indsats. Mange andre fonde har støttet specifikke indsatsområder med øremærkede donationer.

Fremtidens indsats kræver flere erhvervspartnere, der vil være med til at udvikle og støtte Natteravnenes landsdækkende arbejde med drift af hjemmesider og intranet, support til de lokale foreninger, oprettelse af nye foreninger, hvervning, uddannelse af Natteravne, materialer, landsmøder etc.
Som strategisk erhvervspartner, har man mulighed for at sætte sit præg på indsatsen via en fast plads i Natteravnenes styregruppe.


20 år med Natteravnene
I år fejrer Natteravnene 20 års jubilæum. Festlighederne begynder den 6. marts 2018 i Helsingør, der hvor det hele startede. Fejringen vil forsætte året ud med små og store events landet over. Der vil være en markering på Folkemødet på Bornholm i juni, Nordisk Natteravne Dag i september og en intern fejring af alle de frivillige til Landsmødet i november.

Natteravnene glæder sig til de næste 20 år i selskab med Danmarks ungdom!

Kilde: Kora rapporten – findes på www.natteravnene.dk/Resultater/Materialer

Kontakt:
Claus Staunstrup Nilsson
Chef for Natteravnene
Tel: 70 12 12 99
Direkte: 21 30 60 99
Mail: claus@socialtansvar.dk

Website: www.natteravnene.dk
Facebook: www.facebook.com/Natteravnene.Danmark/
LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/natteravnene-danmark/

 

FAKTA:

 • 4000 frivillige Natteravne
 • 144 foreninger i Danmark samt på Grønland og Færøerne
 • I kontakt med mere end 750.000 unge årligt
 • Alle Natteravnehold går samlet mere end 50.000 km på et år
 • Uddeler over 1.000.000 bolsjer årligt
 • Efterlever 5 gyldne regler
 • Er en del af Fonden for Socialt Ansvar.


De 5 gyldne regler:

 1. Natteravnene er synlige og observerer, de blander sig aldrig fysisk i uroligheder o. lign. - men tilkalder professionel hjælp, hvis der er behov

 2. Natteravnene går altid i hold på tre i den karakteristiske gule beklædning. Helst med deltagelse af begge køn og forskellig baggrund og etnicitet

 3. Natteravnene færdes altid i det offentlige rum (på gaden, i bus eller tog) - aldrig inde, hvor de unge morer sig, i ungdomsklubber, på værtshuse eller diskoteker

 4. Natteravnene giver sig tid til at lytte og tale med børn og unge (på de unges initiativ), men uden at yde egentlig rådgivning. Det overlades efter situationen til professionelle i det lokale netværk eller de unges forældre, familie og bekendte

 5. Natteravnene hjælper "forulykkede" børn og unge - helst gennem deres venner og familie. Holdet følger ikke nogen hjem alene og låner aldrig penge ud.