Nu kommer Natteravnene til Bryggen

Beboerne på Islands Brygge i København har i et stykke tid haft et ønske om, at starte en forening af Natteravne. Det bliver en realitet..!

Tirsdag den 16/08 2016 kl. 19.00 er der Informations/Borgermøde i Kulturhuset på Bryggen som optakt til etablering af en lokal afdeling af Natteravnene.

Socialborgmester Jesper Christensen hilser initiativet velkomment og indleder mødet.

"Vi håber, at rigtig mange vil møde op denne aften og høre, hvad Natteravnene står for, og hvad de kan bidrage med på en hyggelig måde, for at øge trygheden i lokalområdet generelt og livsglæden blandt børn og unge i særdeleshed” siger Klaus Mygind, der har taget kontakt til Natteravnenes Landssekretariat for at komme i gang.

”Bedre sent end aldrig” siger Natteravnenes sekretariatschef Kim Hassø. Natteravnene har nu været i Danmark siden 1998 og findes i omkring 140 andre byer, blandt andet i lokalområder omkring Bryggen.

Natteravnene er lokale voksne i alle aldre, men især forældre med teenagere og bedsteforældre, går rundt i lokalområdet på relevante tidspunkter dag, aften eller nat, i hold på tre m/k, iført deres karakteristiske gule beklædning
Den enkelte Natteravn bruger måske 3-4 timer 5-10 gange om året, for at være med.

Formålet er enkelt - at skabe tryghed blandt de unge blot ved at være synlige og hjælpe børn og unge med svar på deres større eller mindre personlige problemer – uden at ”sladre” og uden at yde egentlig rådgivning – men i givet fald sikre, at de får professionel hjælp gennem det lokale SSP-system. Samtidig oplever byerne et stort fald i hærværk o. lign.

Hverken vagtværn eller myndighedernes forlængede arm
Natteravnene har hverken sociale eller politimæssige beføjelser og griber ikke fysisk ind ved uroligheder. Men de er let genkendelige, hvis unge har brug for en hjælpende hånd eller et godt råd fra en gruppe ansvarlige neutrale voksne.

"Vi har planlagt en lille kursusrække for de frivillige, der har lyst til at være med. Her bliver de rustet til mødet med de unge – selvom det vigtigste faktisk er ganske almindelig sund fornuft. Gennem kurserne får de kommende Natteravne først og fremmest information om Natteravnenes spilleregler og den adfærd, der er internt i Natteravnene og i kontakten med de unge.
Men de får også mulighed for at høre lidt om SSP's, kommunens- og politiets forebyggende arbejde og opgaver, samt tilbud til de unge” fortæller Kim Hassø.
Det bliver foreningen i København City, der kommer til at hjælpe til, og træningen vil blive forestået gennem Natteravnenes Landssekretariat.

Natteravnene skal frem for alt sikre, at de unge har forstået, at de er der for deres skyld". Natteravnenes Landssekretariat medvirker i hele opstarts perioden og sørger for kontakt til naboforeninger med henblik på erfaringsudveksling.
Derudover stiller Landssekretariatet den karakteristiske gule Natteravnebeklædning, hjemmesider, krisehjælp og andet materiale til rådighed for foreningerne.

Kommunen stiller normalt et centralt beliggende lokale til rådighed, og her har Kulturhuset allerede meldt sig på banen, men derudover er det normalt at det lokale erhvervsliv, Lions Club, Rotary m.fl. støtter foreningen i det daglige.

Landsdækkende indsats
Siden starten i marts 1998, er der mere end 30.000 der har været Natteravne, fordelt på foreninger i Danmark, Grønland og på Færøerne.
Idéen benyttes både i store byer og ganske små landkommuner og boligområder i alle landsdele.

Erfaringer med Natteravnene viser, at det er et godt - og billigt middel til at skabe mere lokal tryghed og livsglæde blandt især de unge. At Natteravnene er på gaden, ser de unge og deres forældre som at have en ekstra ven med i byen.
Samtidig har man kunne konstatere fald i hærværk og vold på op til 50 %.

Alle er velkomne til at møde op...!!

Yderligere oplysninger lokalt:
Klaus Mygind
Tlf: 24 69 28 45
Mail:klaus_mygind@br.kk.dk

Natteravnenes Landssekretariat:
Tlf. 70 12 12 99
Mail. natteravnene@socialtansvar.dk